Hướng dẫn

  • HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG AUTO NHẶT ĐỒ, AUTO TRAIN TRONG GAME MU-GATE.NET HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG AUTO NHẶT ĐỒ, AUTO TRAIN TRONG GAME MU-GATE.NET

    HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG AUTO NHẶT ĐỒ, AUTO TRAIN TRONG GAME MU ONLINE Hướng dẫn cài đặt Tự Động nhặt vật phẩm trong Game MU – Sử Dụng Hệ Thống Auto in Game Mu Private Hệ thống Auto in Game MU tích hợp tự điều khiển nhân vật đánh quái và nhặt đồ tự […]

  • Hướng dẫn chát Tiếng Việt trong game Hướng dẫn chát Tiếng Việt trong game

    Hướng dẫn chát Tiếng Việt trong game Trước khi bật Unikey, thì chuột phải vào Unikey và bấm Run as administorBước 1 Bước 2 Bước 3 “Tích vào ô ” Luôn sử dụng …. Bước 4 Bước 5 Đóng và Chuyển “E -> V”Mỗi Lần RESET Máy là pải bật Run as administor Chúc các bạn thành công!

  • [Hướng Dẫn] Các lệnh cơ bản trong game [Hướng Dẫn] Các lệnh cơ bản trong game

    Lệnh Cộng Điểm Nhanh /addstr xxx : Cộng sức mạnh /addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn /addvit xxx : Cộng sức khỏe (Máu) /addene xxx : Cộng năng lượng /addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh Lệnh thường dùng /post Nội dung : Chat toàn Server /pkclear : Rửa tội /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild /Request on ( off ) : Bật tắt chức […]